เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
2 สถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 เม.ย. 2567 ]15
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 เม.ย. 2567 ]9
4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ๒๕๖๖ [ 1 เม.ย. 2567 ]11
5 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ๒๕๖๖ [ 1 เม.ย. 2567 ]9
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 12 มี.ค. 2567 ]39
7 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก [ 1 มี.ค. 2567 ]24
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัวลาย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 19 ก.พ. 2567 ]44
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน(เพิ่มเติม) [ 16 ก.พ. 2567 ]33
11 ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้ของขวัญ ขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(์No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2567 ]10
12 ประกาศ No Gift Policy [ 25 ม.ค. 2567 ]9
13 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก [ 16 ม.ค. 2567 ]48
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 8 ม.ค. 2567 ]72
15 ขั้นตอนการเข้าระบบ E- Service สำหรับประชาชนผู้ขอรับบริการ [ 15 ธ.ค. 2566 ]13
16 แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don"ts เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
17 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]16
18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
19 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ศพด.เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 29 ก.ย. 2566 ]22
20 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8