เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 2 พ.ย. 2558 ]13
2 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ต.ค. 2558 ]11
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 21 ก.ย. 2558 ]9
4 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนดินสายหนองแวงน้อย ถึงโคกอีเฮียน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2558 ]8
5 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ลงหินคลุกจากหมู่บ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 24 ก.ค. 2558 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อทำการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2558 ]8
7 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสง่า-บ้านนางบุญหลาย สิงห์มูล บ้านดอนดั่ง หมู่ที่1 [ 24 ก.ค. 2558 ]8
8 ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]10
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ดอนดั่ง2 [ 30 มี.ค. 2558 ]10
10 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ดอนดั่ง [ 30 มี.ค. 2558 ]8
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13