เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการลงถนนหินคลุกถนนรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 [ 21 ก.ย. 2559 ]10
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 5 ก.ย. 2559 ]11
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านหนองทุ่มไปคลองหนองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 5 ก.ย. 2559 ]9
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางบุญมี พันธ์ชัย ถึงหนองตาด บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 1 ก.ย. 2559 ]10
5 ประกาศผลการสอบข้อเขียน [ 24 ส.ค. 2559 ]209
6 ประมูลราคาค่าตอบแทนรับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 22 ส.ค. 2559 ]212
7 ราคากลางโครงการลงหินคลุกคันคูลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 22 ส.ค. 2559 ]9
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย111 [ 16 ส.ค. 2559 ]209
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 25 ก.ค. 2559 ]211
10 ข่าว [ 22 ก.ค. 2559 ]211
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13