เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ [ 17 เม.ย. 2560 ]204
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู [ 7 เม.ย. 2560 ]205
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 5 เม.ย. 2560 ]5
4 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบิรหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 31 มี.ค. 2560 ]4
5 ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2560 ]3
6 ประกาศ เจตจำนงค์การบริหารงานด้วนความสุจริต [ 3 ก.พ. 2560 ]3
7 ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ก.พ. 2560 ]2
8 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 1 ก.พ. 2560 ]3
9 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 23 ม.ค. 2560 ]207
10 การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]209
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14