เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]11
2 นโยบายกลยุทธิ์การพัฒนาบุคลากร ปี2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]9
3 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA [ 27 ก.ย. 2560 ]211
4 ปะชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้่างถนนคสล.ซอยเข้าที่นาอ.ประจักษ์ [ 6 ก.ย. 2560 ]208
5 ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]8
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4 [ 22 ส.ค. 2560 ]10
7 ราคากลางโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2560 ]9
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2560 ]8
9 ราคากลางโครงการ [ 14 ส.ค. 2560 ]12
10 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทองหลางไปดอนดยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 14 ส.ค. 2560 ]8
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13