เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) [ 18 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 26 ธ.ค. 2566 ]6
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]43
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ธ.ค. 2565 ]42
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]124
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]115
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ธ.ค. 2563 ]121
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]172
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]117
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]171
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึงกันยายน พ.ศ.2560 [ 28 ธ.ค. 2560 ]125
12 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]133