เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]207
2 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]210
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 15 มี.ค. 2562 ]220
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 15 มี.ค. 2562 ]215
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 มี.ค. 2562 ]217
6 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]214
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 (รอบสิ้นปีงบประมาณ) [ 25 ต.ค. 2561 ]213
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2561 ]211
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 28 ก.พ. 2561 ]218
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]215
 
หน้า 1|2