เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 13 พ.ค. 2564 ]197
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ 28 เม.ย. 2564 ]198
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]197
4 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]197
5 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]197
6 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]197
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]198
8 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 25 มี.ค. 2564 ]197
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 1 ธ.ค. 2563 ]197
10 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ [ 6 พ.ย. 2563 ]197
 
หน้า 1|2|3