เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) [ 15 เม.ย. 2563 ]197
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]197
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]199
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) [ 27 มิ.ย. 2562 ]197
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]199
6 รายงานการใช้จ่าย ประจำปี 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]199
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]198
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]198
9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]197
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) [ 21 เม.ย. 2561 ]198
 
หน้า 1|2