เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ฯ

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน และ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นั้น


ดาวน์โหลดไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2554