เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานบริการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 25 ต.ค. 2566 ]7
2 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ [ 25 ต.ค. 2566 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ต.ค. 2566 ]4
4 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ต.ค. 2566 ]6
5 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 25 ต.ค. 2566 ]4
6 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 25 ต.ค. 2566 ]4
7 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการรับชำระภาษีป้าย [ 25 ต.ค. 2566 ]4
8 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการขออนุญาตก่อสร้าง [ 25 ต.ค. 2566 ]6
9 คู่มือการปฏิบัติงานบริการการขอใช้น้ำประปา [ 25 ต.ค. 2566 ]4