เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
-ว่าง-
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
  นายปุณวิพัชร์ อธิพัชระวงศ์  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
     
  - ว่าง -
 
   นักวิชาการสาธารณสุข
 
     
  - ว่าง -
 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข