เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กองช่าง


นายจักรพงษ์  มิ่งแม้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  -ว่าง-
 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
     
 -ว่าง- นายโกมุท วิชาโคตร
 นายตะวัน ปฏิทันโด
 วิศกรโยธา นายช่างโยธาอาวุโส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน