เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลดอนดั่ง ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดไตรมิตร หมู่ที 7 บ้านหินแร่ ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดังกำหนดการต่อไปนี้
วันที่ศุกร์ที่ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 (ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 1)
ตั้งองค์ผ้าป่า ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 7 บ้านหินแร่ ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
(บ้านนายก ปริณดา บุญชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง)
วันเสาร์ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 (ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 1)
ทอดถวาย ณ วัดไตรมิตร หมู่ 7 บ้านหินแร่ ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงขอบอกบุญมายังท่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในโอกาสนี้ ด้วยอานุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุข และความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ พิพัฒนะมงคล ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ จงสัมฤทธิ์ผล ทุกประการทุกท่านเทอญฯ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2553