เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร [ 12 พ.ย. 2563 ]197
2 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง [ 12 พ.ย. 2563 ]197
3 ขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 พ.ย. 2563 ]197
4 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 พ.ย. 2563 ]197
5 ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 12 พ.ย. 2563 ]197
6 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 พ.ย. 2563 ]198
7 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยคนพิการ [ 12 พ.ย. 2563 ]197
8 ขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย [ 12 พ.ย. 2563 ]197