เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]198
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]198
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]199
4 สรุปผลการจัดซืั้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]198
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]199
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]198
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]197
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]198
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]197
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]197
 
หน้า 1|2